Resultats de totes les partides de la temporada 2017-2018

Llegenda:

  • Número de partida: A cada partida se li assigna un número per tal d’identificar-la.
  • Data de la partida: Dia en què es va jugar la partida.
  • Ronda: A cada trobada juguem entre 1 i 3 rondes. La 1a ronda comença a les 19.30h, la 2a a les 20.30h i la 3a a les 21.30h, aproximadament.
  • Jugador 1, 2, 3 i 4: Indica el nom de cada jugador segons l’ordre en el que ha participat a la partida.
  • Pt 1, 2, 3 i 4: Puntuació total obtinguda per cada jugador.
  • S1, 2, 3 i 4: Número de jugades amb Scrabble que ha fet cada jugador durant la partida.
  • CUSCA 1, 2, 3 i 4: Càlcul del CUSCA de cadascun dels jugadors. S’obté multiplicant la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. A les partides de 2 jugadors es calcula però no és emprat per a elaborar cap classificació.