Resultats de totes les partides de la temporada 2019-2020

En aquesta pàgina podeu trobar els resultats de totes les partides jugades durant la temporada 2018-2019, ordenades per data i ronda, de les dues modalitats de competició que tenim, la CUSCA i la Lliga de Scrabble clàssic, a més de les partides d’entrenament d’1 contra 1.

Llegenda:

  • Número de partida: A cada partida se li assigna un número per tal d’identificar-la.
  • Data de la partida: Dia en què es va jugar la partida.
  • Ronda: A cada trobada juguem entre 1 i 4 rondes. S’hi indica l’hora d’inici aproximada de cada partida.
  • Tipus: Modalitat de partida disputada. Pot ser CUSCA (per a partides de 3 i 4), LLIGA (per a partides de la Lliga de Scrabble clàssic) i ENTR (per a partides d’entrenament d’1 contra 1 que queden fora de la Lliga).
  • Jugador 1, 2, 3 i 4: Indica el nom de cada jugador segons l’ordre en el que ha participat a la partida.
  • Pt 1, 2, 3 i 4: Puntuació total obtinguda per cada jugador.
  • S1, 2, 3 i 4: Número de jugades amb Scrabble que ha fet cada jugador durant la partida.
  • CUSCA 1, 2, 3 i 4: Càlcul del CUSCA de cadascun dels jugadors. S’obté multiplicant la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. A les partides de 2 jugadors es calcula però no és emprat per a elaborar cap classificació.