Totes les partides de la temporada 2022-2023

En aquesta pàgina pots trobar els resultats de totes les partides jugades durant la temporada 2022-2023, ordenades per data i ronda, de les dues modalitats de competició que tenim, la CUSCA i les partides de Scrabble clàssic (1 contra 1) (aquesta temporada no hem fet la Lliga de Scrabble clàssic). També pots veure la llista de mots més valuosos de la temporada.

Llegenda:

  • Número de partida: A cada partida se li assigna un número per tal d’identificar-la.
  • Data de la partida: Dia en què es va jugar la partida.
  • Ronda: A cada trobada juguem entre 1 i 4 rondes. S’hi indica l’hora d’inici aproximada de cada partida.
  • Tipus: Modalitat de partida disputada. Pot ser CUSCA (per a partides de 3 i 4), LLIGA (per a partides de la Lliga de Scrabble clàssic) i ENTR (per a partides d’entrenament d’1 contra 1 que queden fora de la Lliga).
  • Jugador 1, 2, 3 i 4: Indica el nom de cada jugador segons l’ordre en el que ha participat a la partida.
  • Pt 1, 2, 3 i 4: Puntuació total obtinguda per cada jugador.
  • S1, 2, 3 i 4: Número de jugades amb Scrabble que ha fet cada jugador durant la partida.
  • CUSCA 1, 2, 3 i 4: Càlcul del CUSCA de cadascun dels jugadors. S’obté multiplicant la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. A les partides de 2 jugadors es calcula però no és emprat per a elaborar cap classificació.