CUSCA 2017-2018

Per a les partides de 3 i 4 jugadors ens basem en el sistema de lliga CUSCA (emprat en molts altres clubs) fent una classificació segons aquest criteri i una altra basada en la mitjana de Scrabbles per partida jugada.

Llegenda:

  • CUSCA: Coeficient Universal de Scrabble en Català Amitjanat. S’obté de multiplicar la puntuació de cada jugador pel nombre de jugadors de la partida. En aquesta taula s’hi reflecteix la mitjana de CUSCA de totes les partides jugades durant la temporada.
  • PJ: Nombre de Partides Jugades per cada jugador.
  • Punts: Suma dels punts obtinguts a totes les partides jugades.
  • Sc: Nombre de jugades amb Scrabble.
  • Pt/PJ: Mitjana de punts per partida jugada.
  • Sc/PJ: Mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.
  • Posicions repetides: Quan diversos jugadors tenen el mateix nombre de posició vol dir que estan empatats.
  • Jugadors esporàdics: Quan un jugador té les seves dades en cursiva i de color gris fosc i el seu nombre de partides és de color vermell indica que és un jugador que encara no ha jugat el mínim de partides per ser considerat com a jugador habitual. Per ser jugador habitual s’ha d’haver jugat més de la meitat de la mitjana de partides del total de jugadors.